• دسته‌بندی نشده
  • 0

ایران دومین قدرت اقتصادی جهان در سال ۱۴۳۰ است

ایران دومین قدرت اقتصادی جهان در سال ۱۴۳۰ است

قائم‌ مقام رئیس انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی با تاکید بر لزوم اجرای مبانی اقتصاد مقاومتی گفت: با…

ایران دومین قدرت اقتصادی جهان در سال ۱۴۳۰ است

(image) قائم‌ مقام رئیس انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی با تاکید بر لزوم اجرای مبانی اقتصاد مقاومتی گفت: با…

ایران دومین قدرت اقتصادی جهان در سال ۱۴۳۰ است

خبرهای داغ

You may also enjoy...