• دسته‌بندی نشده
  • 0

این مرد زندگی اش وابسته به قطع درختان است…

این مرد زندگی اش وابسته به قطع درختان است…
«اگر چوب ها را زغال نکنم، زندگی ام نمی چرخد!»؛ این را «عباسو» می گوید. مردی 46 ساله در اطراف یکی از شهرهای کوچک استان گلستان که از من قول می گیرد نه اسم خودش را بنویسم و نه روستایش را.

این مرد زندگی اش وابسته به قطع درختان است…

«اگر چوب ها را زغال نکنم، زندگی ام نمی چرخد!»؛ این را «عباسو» می گوید. مردی 46 ساله در اطراف یکی از شهرهای کوچک استان گلستان که از من قول می گیرد نه اسم خودش را بنویسم و نه روستایش را.
این مرد زندگی اش وابسته به قطع درختان است…

دانلود فیلم جدید

You may also enjoy...