• دسته‌بندی نشده
  • 0

این کارها را کنار بگذارید تا در آینده حسرت نخورید

این کارها را کنار بگذارید تا در آینده حسرت نخورید
جرات کنید و گام اول را بردارید و تا هنوز شور و نشاط جوانی را از دست نداده‌اید و گرفتار صدها و شاید هزاران حسرت نشده‌اید، ”زندگی” را شروع کنید.

این کارها را کنار بگذارید تا در آینده حسرت نخورید

جرات کنید و گام اول را بردارید و تا هنوز شور و نشاط جوانی را از دست نداده‌اید و گرفتار صدها و شاید هزاران حسرت نشده‌اید، ”زندگی” را شروع کنید.
این کارها را کنار بگذارید تا در آینده حسرت نخورید

دانلود مستقیم تانگو جدید

You may also enjoy...