• دسته‌بندی نشده
  • 0

بازار حجاب در فشن شوها داغ می شود!

بازار حجاب در فشن شوها داغ می شود!
اخیرا برندهای مطرح دنیا مانند دولچه گابانا کلکسیونی از لباس های خود را برای زنان مسلمان روانه بازار کردند که توجهات بسیاری را به خود جلب کرد.

بازار حجاب در فشن شوها داغ می شود!

اخیرا برندهای مطرح دنیا مانند دولچه گابانا کلکسیونی از لباس های خود را برای زنان مسلمان روانه بازار کردند که توجهات بسیاری را به خود جلب کرد.
بازار حجاب در فشن شوها داغ می شود!

بازار بورس

You may also enjoy...