• دسته‌بندی نشده
  • 0

بازهم تهران رکورد دار شد اینبار در نشست زمین

بازهم تهران رکورد دار شد اینبار در نشست زمین

رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور درخصوص مخاطرات زمین پایتخت هشدار داد.

بازهم تهران رکورد دار شد اینبار در نشست زمین

(image) رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور درخصوص مخاطرات زمین پایتخت هشدار داد.

بازهم تهران رکورد دار شد اینبار در نشست زمین

دانلود فیلم جدید

You may also enjoy...