• دسته‌بندی نشده
  • 0

بازگشت ایران به میدان گازی رهام/ انگلیس 1.1 میلیون پوند از ایران حق مدیریت گرفت

بازگشت ایران به میدان گازی رهام/ انگلیس 1.1 میلیون پوند از ایران حق مدیریت گرفت

در جریان مدیریت موقت دولت انگلیس بر سهم ایران از میدان گازی رهام حدود ۲۶ میلیون پوند درآمد عاید…

بازگشت ایران به میدان گازی رهام/ انگلیس 1.1 میلیون پوند از ایران حق مدیریت گرفت

(image) در جریان مدیریت موقت دولت انگلیس بر سهم ایران از میدان گازی رهام حدود ۲۶ میلیون پوند درآمد عاید…

بازگشت ایران به میدان گازی رهام/ انگلیس 1.1 میلیون پوند از ایران حق مدیریت گرفت

پایگاه خبری مبارز

You may also enjoy...