• دسته‌بندی نشده
  • 0

بالاخره مهاجرت خوب است یا بد؟!

بالاخره مهاجرت خوب است یا بد؟!
مهاجرت مانند سابق موضوع بزرگ و پیچیده ای نیست. مثلا تصمیمی در حد ازدواج، طلاق یا مشارکت بزرگ اقتصادی نیست که شکست در آن خانمان سوز باشد و پیروزی اش، شادکامی همیشگی! می شود تجربه کرد و آزمود.

بالاخره مهاجرت خوب است یا بد؟!

مهاجرت مانند سابق موضوع بزرگ و پیچیده ای نیست. مثلا تصمیمی در حد ازدواج، طلاق یا مشارکت بزرگ اقتصادی نیست که شکست در آن خانمان سوز باشد و پیروزی اش، شادکامی همیشگی! می شود تجربه کرد و آزمود.
بالاخره مهاجرت خوب است یا بد؟!

دانلود رایگان اینستاگرام

You may also enjoy...