• دسته‌بندی نشده
  • 0

بالا رفتن دمای کیسه بیضه ها در مردانی که از لپ تاپ استفاده می کنند!

بالا رفتن دمای کیسه بیضه ها در مردانی که از لپ تاپ استفاده می کنند!

مردانی که از لپ تاپ بر روی پاهای خود استفاده می کنند احتمال دارد که حالت هایپرترمی اسکروتومی…

بالا رفتن دمای کیسه بیضه ها در مردانی که از لپ تاپ استفاده می کنند!

(image) مردانی که از لپ تاپ بر روی پاهای خود استفاده می کنند احتمال دارد که حالت هایپرترمی اسکروتومی…

بالا رفتن دمای کیسه بیضه ها در مردانی که از لپ تاپ استفاده می کنند!

کانون نماز

You may also enjoy...