• دسته‌بندی نشده
  • 0

با عصبانیت های دوره عادت ماهانه چه کنیم؟

با عصبانیت های دوره عادت ماهانه چه کنیم؟

خانمی 23 ساله هستم که خیلی عصبی هستم، مخصوصا موقع قاعدگی خیلی از دست خودم کلافه می شوم و از خوردن…

با عصبانیت های دوره عادت ماهانه چه کنیم؟

(image) خانمی 23 ساله هستم که خیلی عصبی هستم، مخصوصا موقع قاعدگی خیلی از دست خودم کلافه می شوم و از خوردن…

با عصبانیت های دوره عادت ماهانه چه کنیم؟

ابزار رسانه

You may also enjoy...