• دسته‌بندی نشده
  • 0

با همکار قلدر چگونه باید رفتار کرد؟!

با همکار قلدر چگونه باید رفتار کرد؟!
تقریبا تمام افرادی که کار می کنند به نحوی با قلدری روسای خود رو به رو شده اند اما درصد توهین و آزار به اقلیت ها، زنان و افرادی که حقوق کمتری می گیرند بیشتر است.

با همکار قلدر چگونه باید رفتار کرد؟!

تقریبا تمام افرادی که کار می کنند به نحوی با قلدری روسای خود رو به رو شده اند اما درصد توهین و آزار به اقلیت ها، زنان و افرادی که حقوق کمتری می گیرند بیشتر است.
با همکار قلدر چگونه باید رفتار کرد؟!

پرس نیوز

You may also enjoy...