• دسته‌بندی نشده
  • 0

برای مقابله با افسردگی چراغ ها را خاموش کنید!!

برای مقابله با افسردگی چراغ ها را خاموش کنید!!

یک گروه از محققان آمریکایی: نور زیاد و مداوم در طول شب باعث ایجاد افسردگی در موش ها می شود. همچنین…

برای مقابله با افسردگی چراغ ها را خاموش کنید!!

(image) یک گروه از محققان آمریکایی: نور زیاد و مداوم در طول شب باعث ایجاد افسردگی در موش ها می شود. همچنین…

برای مقابله با افسردگی چراغ ها را خاموش کنید!!

oxin channel

You may also enjoy...