• دسته‌بندی نشده
  • 0

برف، گاز و برق گیلانی ها را قطع کرد

برف، گاز و برق گیلانی ها را قطع کرد

با بارش های سنگین برف طی امروز و دیروز، گزارش‌های رسیده حاکی از این است که برق ۸۰۰۰ مشترک در استان…

برف، گاز و برق گیلانی ها را قطع کرد

(image) با بارش های سنگین برف طی امروز و دیروز، گزارش‌های رسیده حاکی از این است که برق ۸۰۰۰ مشترک در استان…

برف، گاز و برق گیلانی ها را قطع کرد

You may also enjoy...