• دسته‌بندی نشده
  • 0

بروجردی در بیمارستان بستری شد

بروجردی در بیمارستان بستری شد

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی بدلیل مشکل تنفسی و پس از سفری که به استان کرمانشاه داشت…

بروجردی در بیمارستان بستری شد

(image) رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی بدلیل مشکل تنفسی و پس از سفری که به استان کرمانشاه داشت…

بروجردی در بیمارستان بستری شد

گوشی موبایل

You may also enjoy...