• دسته‌بندی نشده
  • 0

بهار اینجا، بهار آنجا، بهار همه جاست

بهار اینجا، بهار آنجا، بهار همه جاست
برایش كشور و شهر فرقی ندارد… سخاوتش به حدی است كه فقیر و غنی ،‌زشت و زیبا، سیاه و سفید،‌ كوچه و خیابان و حتی ده‌كوره‌های دور دست‌ترین نقطه دنیا را هم فراموش نمی‌كند…

بهار اینجا، بهار آنجا، بهار همه جاست

برایش كشور و شهر فرقی ندارد… سخاوتش به حدی است كه فقیر و غنی ،‌زشت و زیبا، سیاه و سفید،‌ كوچه و خیابان و حتی ده‌كوره‌های دور دست‌ترین نقطه دنیا را هم فراموش نمی‌كند…
بهار اینجا، بهار آنجا، بهار همه جاست

آپدیت نود 32 ورژن 7

موسیقی

You may also enjoy...