• دسته‌بندی نشده
  • 0

به یاد دهه شصت: زندگی دراماتیک

به یاد دهه شصت: زندگی دراماتیک
ساده که بنگریم دهه 60 بازه ده ساله ای از زمان است، مثل هر بازه دیگری، مدل دهه 70 یا دهه 80 یا… ولیکن دهه 60 بنا به عللی ورای بازه ای تقویمی از زمان به «دوران» و یا بهتر بگویم «وقتی» تبدیل شده است.

به یاد دهه شصت: زندگی دراماتیک

ساده که بنگریم دهه 60 بازه ده ساله ای از زمان است، مثل هر بازه دیگری، مدل دهه 70 یا دهه 80 یا… ولیکن دهه 60 بنا به عللی ورای بازه ای تقویمی از زمان به «دوران» و یا بهتر بگویم «وقتی» تبدیل شده است.
به یاد دهه شصت: زندگی دراماتیک

خرید بک لینک

دانلود سریال و آهنگ

You may also enjoy...