• دسته‌بندی نشده
  • 0

تاکسی گرفتن کنار خیابان مجازی

تاکسی گرفتن کنار خیابان مجازی
نصب انواع نرم‌افزارهای هوشمند دریافت تاکسی روی گوشی‌های همراه درحال گسترش است. این پدیده بسادگی نشان می‌دهد تهران با بزرگترین ناوگان تاکسیرانی دنیا هم حریف ترافیک نیست و سیستم حمل و نقل سنتی آن نمی‌تواند بیش از این پاسخگوی نیاز شهروندانش باشد.

تاکسی گرفتن کنار خیابان مجازی

نصب انواع نرم‌افزارهای هوشمند دریافت تاکسی روی گوشی‌های همراه درحال گسترش است. این پدیده بسادگی نشان می‌دهد تهران با بزرگترین ناوگان تاکسیرانی دنیا هم حریف ترافیک نیست و سیستم حمل و نقل سنتی آن نمی‌تواند بیش از این پاسخگوی نیاز شهروندانش باشد.
تاکسی گرفتن کنار خیابان مجازی

آخرین اخبار ورزشی

You may also enjoy...