• دسته‌بندی نشده
  • 0

تبرئه حمید رسایی از شکایت حسین فریدون

تبرئه حمید رسایی از شکایت حسین فریدون

حمید رسایی، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی از شکایت حسین فریدون تبرئه شد.

تبرئه حمید رسایی از شکایت حسین فریدون

(image) حمید رسایی، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی از شکایت حسین فریدون تبرئه شد.

تبرئه حمید رسایی از شکایت حسین فریدون

نصب بیتالک

You may also enjoy...