• دسته‌بندی نشده
  • 0

تجمع دانشجویان شریف در اعتراض به حذف هزینه سنوات تحصیلی + تصویر

تجمع دانشجویان شریف در اعتراض به حذف هزینه سنوات تحصیلی + تصویر

بعد از ظهر امروز شماری از دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف در اعتراض به حذف هزینه‌های سنوات تحصیلی…

تجمع دانشجویان شریف در اعتراض به حذف هزینه سنوات تحصیلی + تصویر

(image) بعد از ظهر امروز شماری از دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف در اعتراض به حذف هزینه‌های سنوات تحصیلی…

تجمع دانشجویان شریف در اعتراض به حذف هزینه سنوات تحصیلی + تصویر

کتابخانه فرهنگ

You may also enjoy...