• دسته‌بندی نشده
  • 0

ترافیک سنگین در آزادراه کرج و جاده چالوس

ترافیک سنگین در آزادراه کرج و جاده چالوس

ترافیک در آزادراه تهران-کرج و کرج – چالوس سنگین گزارش شده است.

ترافیک سنگین در آزادراه کرج و جاده چالوس

(image) ترافیک در آزادراه تهران-کرج و کرج – چالوس سنگین گزارش شده است.

ترافیک سنگین در آزادراه کرج و جاده چالوس

ganool review

You may also enjoy...