• دسته‌بندی نشده
  • 0

ترانه علیدوستی: اکثر فیلم های دنیا غمگین و تلخ هستند!

ترانه علیدوستی: اکثر فیلم های دنیا غمگین و تلخ هستند!

ترانه علیدوستی در گفتگویی بیان کرد که اکثر فیلم های دنیا تلخ هستند و غم دارند اما نباید گفت سیاه…

ترانه علیدوستی: اکثر فیلم های دنیا غمگین و تلخ هستند!

(image) ترانه علیدوستی در گفتگویی بیان کرد که اکثر فیلم های دنیا تلخ هستند و غم دارند اما نباید گفت سیاه…

ترانه علیدوستی: اکثر فیلم های دنیا غمگین و تلخ هستند!

روزنامه قانون

You may also enjoy...