• دسته‌بندی نشده
  • 0

ترکیب تیم ملی ایران برابر چین اعلام شد

ترکیب تیم ملی ایران برابر چین اعلام شد

ترکیب تیم ملی فوتبال با تغییراتی زیادی نسبت به دیدار با قطر اعلام شد.

ترکیب تیم ملی ایران برابر چین اعلام شد

(image) ترکیب تیم ملی فوتبال با تغییراتی زیادی نسبت به دیدار با قطر اعلام شد.

ترکیب تیم ملی ایران برابر چین اعلام شد

گروه تلگرام

You may also enjoy...