• دسته‌بندی نشده
  • 0

تسلیت آتش نشانی ویلیش آلمان برای شهادت آتش نشان فداکار تهرانی

تسلیت آتش نشانی ویلیش آلمان برای شهادت آتش نشان فداکار تهرانی

آتش نشانی شهر ویلیش در آلمان به مناسبت شهادت آتش نشان فداکار تهرانی پیام تسلیتی صادر کرد.

تسلیت آتش نشانی ویلیش آلمان برای شهادت آتش نشان فداکار تهرانی

(image) آتش نشانی شهر ویلیش در آلمان به مناسبت شهادت آتش نشان فداکار تهرانی پیام تسلیتی صادر کرد.

تسلیت آتش نشانی ویلیش آلمان برای شهادت آتش نشان فداکار تهرانی

مرجع سلامتی

You may also enjoy...