• دسته‌بندی نشده
  • 0

تصویب لغو روادید بین ایران و ارمنستان

تصویب لغو روادید بین ایران و ارمنستان

هیئت دولت ارمنستان با امضای موافقتنامه لغو روادید بین ارمنستان و ایران موافقت کرد.

تصویب لغو روادید بین ایران و ارمنستان

(image) هیئت دولت ارمنستان با امضای موافقتنامه لغو روادید بین ارمنستان و ایران موافقت کرد.

تصویب لغو روادید بین ایران و ارمنستان

You may also enjoy...