• دسته‌بندی نشده
  • 0

تصویری از کیمیا علیزاده در اتاق عمل

تصویری از کیمیا علیزاده در اتاق عمل

کیمیا علیزاده در یکی از بیمارستان‌های تهران عمل جراحی انجام داد.

تصویری از کیمیا علیزاده در اتاق عمل

(image) کیمیا علیزاده در یکی از بیمارستان‌های تهران عمل جراحی انجام داد.

تصویری از کیمیا علیزاده در اتاق عمل

باران فیلم

You may also enjoy...