• دسته‌بندی نشده
  • 0

تصویر جنجالی منتشر شده از اجرای مفاد FATF توسط تعدادی از بانک‌های داخلی

تصویر جنجالی منتشر شده از اجرای مفاد FATF توسط تعدادی از بانک‌های داخلی

برخی بانک‌های کشور در مسیر اجرای توافق با FATF خود تحریمی را آغاز کرده‌اند و در این مسیر تحریم…

تصویر جنجالی منتشر شده از اجرای مفاد FATF توسط تعدادی از بانک‌های داخلی

(image) برخی بانک‌های کشور در مسیر اجرای توافق با FATF خود تحریمی را آغاز کرده‌اند و در این مسیر تحریم…

تصویر جنجالی منتشر شده از اجرای مفاد FATF توسط تعدادی از بانک‌های داخلی

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی

You may also enjoy...