• دسته‌بندی نشده
  • 0

تقدیم نشان ملی لیاقت مجارستان به مدافعان حرم

تقدیم نشان ملی لیاقت مجارستان به مدافعان حرم

سفیر ایران در مجارستان نشان ملی لیاقت را که از سوی رئیس جمهور مجارستان دریافت کرده بود، طی مراسمی…

تقدیم نشان ملی لیاقت مجارستان به مدافعان حرم

(image) سفیر ایران در مجارستان نشان ملی لیاقت را که از سوی رئیس جمهور مجارستان دریافت کرده بود، طی مراسمی…

تقدیم نشان ملی لیاقت مجارستان به مدافعان حرم

مجله اتومبیل

You may also enjoy...