• دسته‌بندی نشده
  • 0

تقویم اداری عربستان میلادی شد

تقویم اداری عربستان میلادی شد

دولت عربستان سعودی به دلیل مواجهه با بحران «کسری بودجه» تقویم اداری این کشور را از قمری به میلادی…

تقویم اداری عربستان میلادی شد

(image) دولت عربستان سعودی به دلیل مواجهه با بحران «کسری بودجه» تقویم اداری این کشور را از قمری به میلادی…

تقویم اداری عربستان میلادی شد

پایگاه خبری مبارز

You may also enjoy...