• دسته‌بندی نشده
  • 0

تلاش یک جوان چینی برای بیرون پریدن از پنجره هواپیما پس از شکست عشقی!

تلاش یک جوان چینی برای بیرون پریدن از پنجره هواپیما پس از شکست عشقی!

یک جوان چینی پس از مشاجره با نامزد خود در هواپیما تصمیم گرفت با گشودن پنجرۀ اضطراری هواپیما خودکشی…

تلاش یک جوان چینی برای بیرون پریدن از پنجره هواپیما پس از شکست عشقی!

(image) یک جوان چینی پس از مشاجره با نامزد خود در هواپیما تصمیم گرفت با گشودن پنجرۀ اضطراری هواپیما خودکشی…

تلاش یک جوان چینی برای بیرون پریدن از پنجره هواپیما پس از شکست عشقی!

هنر

You may also enjoy...