• دسته‌بندی نشده
  • 0

توافقات اولیه طارمی با پرسپولیس

توافقات اولیه طارمی با پرسپولیس

وکیل مهدی طارمی می‌گوید با سرپرست باشگاه پر‌سپولیس برای تمدید قرارداد مهدی طارمی توافقات اولیه را…

توافقات اولیه طارمی با پرسپولیس

(image) وکیل مهدی طارمی می‌گوید با سرپرست باشگاه پر‌سپولیس برای تمدید قرارداد مهدی طارمی توافقات اولیه را…

توافقات اولیه طارمی با پرسپولیس

اپدیت نود32

تکنولوژی جدید

You may also enjoy...