• دسته‌بندی نشده
  • 0

تیترهای تند کیهان کار دست شریعتمداری داد

تیترهای تند کیهان کار دست شریعتمداری داد

به‌دنبال شکایت‌های متعدد دولت از کیهان، روز گذشته حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه با حضور در…

تیترهای تند کیهان کار دست شریعتمداری داد

(image) به‌دنبال شکایت‌های متعدد دولت از کیهان، روز گذشته حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه با حضور در…

تیترهای تند کیهان کار دست شریعتمداری داد

دانلود فیلم جدید

You may also enjoy...