• دسته‌بندی نشده
  • 0

جاده‌هایی که بوی مرگ می دهند

جاده‌هایی که بوی مرگ می دهند

جاده‌ها مسیرهای بلندی هستند برای رسیدن به مقصد اما گاهی همین جاده‌ها مقصدی در این دنیا ندارند،…

جاده‌هایی که بوی مرگ می دهند

(image) جاده‌ها مسیرهای بلندی هستند برای رسیدن به مقصد اما گاهی همین جاده‌ها مقصدی در این دنیا ندارند،…

جاده‌هایی که بوی مرگ می دهند

افق

You may also enjoy...