• دسته‌بندی نشده
  • 0

جامعه ایرانی در شبکه‌های اجتماعی گستاخ‌ تر شده است؟

جامعه ایرانی در شبکه‌های اجتماعی گستاخ‌ تر شده است؟
چندان عجیب نیست مردمی که در عصبانیت، گوی رقابت را از دیگر کشورها می‌ربایند و رتبه دوم جهان را در فهرست عصبانی‌ترین مردم دنیا به نام خود رقم می‌زنند همه جا عصبانی باشند

جامعه ایرانی در شبکه‌های اجتماعی گستاخ‌ تر شده است؟

چندان عجیب نیست مردمی که در عصبانیت، گوی رقابت را از دیگر کشورها می‌ربایند و رتبه دوم جهان را در فهرست عصبانی‌ترین مردم دنیا به نام خود رقم می‌زنند همه جا عصبانی باشند
جامعه ایرانی در شبکه‌های اجتماعی گستاخ‌ تر شده است؟

فیلم سریال آهنگ

You may also enjoy...