• دسته‌بندی نشده
  • 0

جامعه درگير ولع ثروت‌اندوزي

جامعه درگير ولع ثروت‌اندوزي
تب افزایش ثروت در کمترین زمان در میان جوانان سبب شده برخی از جامعه‌شناسان به این فکر فرو روند که عوامل به‌وجودآمدن چنین تفکری چیست.

جامعه درگير ولع ثروت‌اندوزي

تب افزایش ثروت در کمترین زمان در میان جوانان سبب شده برخی از جامعه‌شناسان به این فکر فرو روند که عوامل به‌وجودآمدن چنین تفکری چیست.
جامعه درگير ولع ثروت‌اندوزي

پایگاه خبری مبارز

You may also enjoy...