• دسته‌بندی نشده
  • 0

جدیدترین تیپ های مردانه در هفته مد میلان

جدیدترین تیپ های مردانه در هفته مد میلان
هفته مد میلان یک رویداد نیمه‌سالانه در میلان، ایتالیا، است که در دو بخش بهاره/پاییزه در ماه‌های فوریه-مارس و پاییزه-زمستانه در ماه‌های سپتامبر-اکتبر هر سال برگزار می‌گردد.

جدیدترین تیپ های مردانه در هفته مد میلان

هفته مد میلان یک رویداد نیمه‌سالانه در میلان، ایتالیا، است که در دو بخش بهاره/پاییزه در ماه‌های فوریه-مارس و پاییزه-زمستانه در ماه‌های سپتامبر-اکتبر هر سال برگزار می‌گردد.
جدیدترین تیپ های مردانه در هفته مد میلان

روزنامه قانون

You may also enjoy...