• دسته‌بندی نشده
  • 0

جدیدترین ست های مردانه در هفته مد لندن

جدیدترین ست های مردانه در هفته مد لندن
هفته مد لندن یکی از فشن ‌شوهای بین‌المللی است که سالانه دو بار در ماه‌های فوریه و سپتامبر در لندن برگزار می‌شود.کلکسیون هایی که در این هفته به نمایش گذاشته می شود توسط طراحان برجسته طراحی شده اند.

جدیدترین ست های مردانه در هفته مد لندن

هفته مد لندن یکی از فشن ‌شوهای بین‌المللی است که سالانه دو بار در ماه‌های فوریه و سپتامبر در لندن برگزار می‌شود.کلکسیون هایی که در این هفته به نمایش گذاشته می شود توسط طراحان برجسته طراحی شده اند.
جدیدترین ست های مردانه در هفته مد لندن

اخبار کارگران

You may also enjoy...