• دسته‌بندی نشده
  • 0

جزئیات تازه از مرگ مشکوک 3 بیمار دیالیزی

جزئیات تازه از مرگ مشکوک 3 بیمار دیالیزی

با حکم معاون سیاسی، اجتماعی استانداری خوزستان اعضای کمیته تخصصی بررسی فوت بیماران دیالیزی خوزستان…

جزئیات تازه از مرگ مشکوک 3 بیمار دیالیزی

(image) با حکم معاون سیاسی، اجتماعی استانداری خوزستان اعضای کمیته تخصصی بررسی فوت بیماران دیالیزی خوزستان…

جزئیات تازه از مرگ مشکوک 3 بیمار دیالیزی

تلگرام

You may also enjoy...