• دسته‌بندی نشده
  • 0

جفت چیست؟ و سلامت جفت چگونه به خطر می افتد؟

جفت چیست؟ و سلامت جفت چگونه به خطر می افتد؟

جفت تامین اکسیژن، تغذیه جنین و تصفیه مواد زائد تولید شده توسط آنرا در طول دوران بارداری بر عهده…

جفت چیست؟ و سلامت جفت چگونه به خطر می افتد؟

(image) جفت تامین اکسیژن، تغذیه جنین و تصفیه مواد زائد تولید شده توسط آنرا در طول دوران بارداری بر عهده…

جفت چیست؟ و سلامت جفت چگونه به خطر می افتد؟

خبرگزاری دانشگاه های کشور

You may also enjoy...