• دسته‌بندی نشده
  • 0

جمله دردناک / بچه ام را تمساح خورد + عکس

جمله دردناک / بچه ام را تمساح خورد + عکس

علیرضا ۱۰ ساله از ناچاری و نبود آب رفته از رودخونه روستای کشاری سرباز آب بیاره طعمه تمساح شده.

جمله دردناک / بچه ام را تمساح خورد + عکس

(image) علیرضا ۱۰ ساله از ناچاری و نبود آب رفته از رودخونه روستای کشاری سرباز آب بیاره طعمه تمساح شده.

جمله دردناک / بچه ام را تمساح خورد + عکس

You may also enjoy...