• دسته‌بندی نشده
  • 0

جنگ سایبری ایران و عربستان با یک پیغام برای هکرهای سعودی

جنگ سایبری ایران و عربستان با یک پیغام برای هکرهای سعودی

پس از چندین حمله Ddos و دیفیس چند مورد از سایت های دولتی و غیر دولتی عربستان ، حالا شاهد هک سایت…

جنگ سایبری ایران و عربستان با یک پیغام برای هکرهای سعودی

(image) پس از چندین حمله Ddos و دیفیس چند مورد از سایت های دولتی و غیر دولتی عربستان ، حالا شاهد هک سایت…

جنگ سایبری ایران و عربستان با یک پیغام برای هکرهای سعودی

پرس نیوز

You may also enjoy...