• دسته‌بندی نشده
  • 0

حالت غیرطبیعی هوا در عسلویه

حالت غیرطبیعی هوا در عسلویه

در مدت بیش از ۷۵ ساعت تعطیلی واحدهای پتروشیمی عسلویه، گاز ارسالی به این واحدها، به‌صورت مستقیم…

حالت غیرطبیعی هوا در عسلویه

(image) در مدت بیش از ۷۵ ساعت تعطیلی واحدهای پتروشیمی عسلویه، گاز ارسالی به این واحدها، به‌صورت مستقیم…

حالت غیرطبیعی هوا در عسلویه

bluray movie download

You may also enjoy...