• دسته‌بندی نشده
  • 0

حذف حداکثر 25 هزار شغل در فولکس واگن

حذف حداکثر 25 هزار شغل در فولکس واگن

فولکس واگن با بازنشسته شدن کارکنان قدیمی حداکثر ۲۵ هزار شغل را در یک دهه آینده حذف خواهد کرد که به…

حذف حداکثر 25 هزار شغل در فولکس واگن

(image) فولکس واگن با بازنشسته شدن کارکنان قدیمی حداکثر ۲۵ هزار شغل را در یک دهه آینده حذف خواهد کرد که به…

حذف حداکثر 25 هزار شغل در فولکس واگن

گروه تلگرام

You may also enjoy...