• دسته‌بندی نشده
  • 0

حضور بی حد و مرز اسلحه در زندگی آمریکایی ها

حضور بی حد و مرز اسلحه در زندگی آمریکایی ها
شاید به صراحت بتوان گفت آمار خشونت با اسلحه در ایالات متحده بسیار بالاتر از کشورهای دیگر است. با وجود آنکه بحث قوانین کنترل اسلحه در واشنگتن شدت گرفته است حقایقی در مورد نقش اسلحه در زندگی آمریکایی ها وجود دارد که غیرقابل انکار است.

حضور بی حد و مرز اسلحه در زندگی آمریکایی ها

شاید به صراحت بتوان گفت آمار خشونت با اسلحه در ایالات متحده بسیار بالاتر از کشورهای دیگر است. با وجود آنکه بحث قوانین کنترل اسلحه در واشنگتن شدت گرفته است حقایقی در مورد نقش اسلحه در زندگی آمریکایی ها وجود دارد که غیرقابل انکار است.
حضور بی حد و مرز اسلحه در زندگی آمریکایی ها

گوشی موبایل

You may also enjoy...