• دسته‌بندی نشده
  • 0

حکم مجازات مادری كه دو كودكش را كشت

حکم مجازات مادری كه دو كودكش را كشت

متهم زني ٢٦ ساله است كه با رضايت شوهرش (پدر دو كودك كشته شده) از قصاص نفس رهايي يافته است.

حکم مجازات مادری كه دو كودكش را كشت

(image) متهم زني ٢٦ ساله است كه با رضايت شوهرش (پدر دو كودك كشته شده) از قصاص نفس رهايي يافته است.

حکم مجازات مادری كه دو كودكش را كشت

دانلود فیلم خارجی

You may also enjoy...