• دسته‌بندی نشده
  • 0

حیوانی با دو سر به دنیا آمد

حیوانی با دو سر به دنیا آمد

در کنتاکی آمریکا گوساله ای با سر اضافه به دنیا آمده و سالم و سرحال به زندگی در مزرعه می پردازد.

حیوانی با دو سر به دنیا آمد

(image) در کنتاکی آمریکا گوساله ای با سر اضافه به دنیا آمده و سالم و سرحال به زندگی در مزرعه می پردازد.

حیوانی با دو سر به دنیا آمد

خبر دانشجویی

You may also enjoy...