• دسته‌بندی نشده
  • 0

خبری مهم برای «ارامنه» ایران و مسیحیان جهان + تصاویر

خبری مهم برای «ارامنه» ایران و مسیحیان جهان + تصاویر

موزه کلیسای «سنت استپانوس» افتتاح شد، کلیسای که ۱۱ سال پیش کارشناسان میراث فرهنگی طی مرمت بنا،…

خبری مهم برای «ارامنه» ایران و مسیحیان جهان + تصاویر

(image) موزه کلیسای «سنت استپانوس» افتتاح شد، کلیسای که ۱۱ سال پیش کارشناسان میراث فرهنگی طی مرمت بنا،…

خبری مهم برای «ارامنه» ایران و مسیحیان جهان + تصاویر

موزیک جوان

You may also enjoy...