• دسته‌بندی نشده
  • 0

خبر این کار خیر را منتشر کنیم

خبر این کار خیر را منتشر کنیم

پس از محرز شدن مرگ مغزی این بیمار توسط پزشکان، خانواده شحیطی با اهدای اعضای فرزندشان موافقت کردند.

خبر این کار خیر را منتشر کنیم

(image) پس از محرز شدن مرگ مغزی این بیمار توسط پزشکان، خانواده شحیطی با اهدای اعضای فرزندشان موافقت کردند.

خبر این کار خیر را منتشر کنیم

اخبار کارگران

You may also enjoy...