• دسته‌بندی نشده
  • 0

خبر خوب از عباس کیارستمی: کیارستمی تا چند روز دیگر مرخص می شود

خبر خوب از عباس کیارستمی: کیارستمی تا چند روز دیگر مرخص می شود

خوشبختانه عباس کیارستمی که 1 ماه است در بیمارستان بستری است, به زود مرخص خواهد شد.

خبر خوب از عباس کیارستمی: کیارستمی تا چند روز دیگر مرخص می شود

(image) خوشبختانه عباس کیارستمی که 1 ماه است در بیمارستان بستری است, به زود مرخص خواهد شد.

خبر خوب از عباس کیارستمی: کیارستمی تا چند روز دیگر مرخص می شود

خرم خبر

You may also enjoy...