• دسته‌بندی نشده
  • 0

خطبه‌هاي ماندگار آيت‌الله طالقاني

خطبه‌هاي ماندگار آيت‌الله طالقاني
آیت‌الله محمود طالقانی پیش و بيش از آنکه «پدر» خطاب شود یا ابوذر زمان باشد یا از «السابقون» قبل از انقلاب باشد، در ذهن عموم مردم ایران، امام جمعه محبوب تهران است. چهره‌ای که البته در قاب رسمی تلویزیون هم، همان به نمایش درمی‌آید…

خطبه‌هاي ماندگار آيت‌الله طالقاني

آیت‌الله محمود طالقانی پیش و بيش از آنکه «پدر» خطاب شود یا ابوذر زمان باشد یا از «السابقون» قبل از انقلاب باشد، در ذهن عموم مردم ایران، امام جمعه محبوب تهران است. چهره‌ای که البته در قاب رسمی تلویزیون هم، همان به نمایش درمی‌آید…
خطبه‌هاي ماندگار آيت‌الله طالقاني

خرید رنک گوگل

خبرگزاری مهر

You may also enjoy...