• دسته‌بندی نشده
  • 0

خودکشی دردناک کودک ۸ ساله روی پل امام حسین

خودکشی دردناک کودک ۸ ساله روی پل امام حسین

شاهدان با دیدن این صحنه، ضمن مراقبت از پیکر این کودک که میان بزرگ‌راه افتاده‌بود،…

خودکشی دردناک کودک ۸ ساله روی پل امام حسین

(image) شاهدان با دیدن این صحنه، ضمن مراقبت از پیکر این کودک که میان بزرگ‌راه افتاده‌بود،…

خودکشی دردناک کودک ۸ ساله روی پل امام حسین

مجله اینترنتی

You may also enjoy...