• دسته‌بندی نشده
  • 0

داعش 19 دختر ایزدی را زنده زنده سوزاند

داعش 19 دختر ایزدی را زنده زنده سوزاند

عناصر گروهک تروریستی داعش روز دوشنبه 19 دختر ایزدی را زنده زنده در شهر موصل واقع در شمال عراق…

داعش 19 دختر ایزدی را زنده زنده سوزاند

(image) عناصر گروهک تروریستی داعش روز دوشنبه 19 دختر ایزدی را زنده زنده در شهر موصل واقع در شمال عراق…

داعش 19 دختر ایزدی را زنده زنده سوزاند

استخدام

You may also enjoy...